Skæbnesvangre Vildfarelser

Fritz Magnussen, 1918,
EFTERLYST | Filmen er et afgangsværk optaget i 1918 efter endt kursus på den første danske filmskole. I rollerne optræder både lærere og elever. Hvordan så en afgangsfilm anno 1918 ud? Er der pædagogiske eksempler på konkrete, filmiske greb, eleverne har skullet bevise, at de har lært? Det er vi utroligt nysgerrige efter at se!


HVAD HANDLER DEN OM?
Filmen udspiller sig omkring kunstnerknejpen ”Røde Mølle”, hvor et hedt kærlighedsdrama får dødelige konsekvenser.


HVAD VED VI ELLERS?
En kort og noget patroniserende notits i Berlingske Tidende fortæller, at branchefolk var mødt op til premieren for at ”udse sig mulige Emner blandt den unge Trup, der, hvad man end kan sige om Præstationernes større eller mindre Vellykkethed, er gaaet paa med Iver og Respekt”. Udforsk filmens program og fotografier nedenfor.

Se også