Svømmeren

Ubekendt, 1913, 14 min
En luddoven billedhugger kommer til at feste sit forskud væk og må tænke kreativt for at nå sin deadline. Billedhuggeren har med kort varsel fået til opgave at hugge en kopi af den berømte statue Svømmeren. Men på grund af tidspres, må én af billedhuggerens elever erstatte marmoren og blive en levende statue. Mon kunden ser igennem billedhuggerens blændværk?

Filmen er produceret af selskabet Kinografen, som blev stiftet i 1906 af bl.a. instruktør Alexander Christian og Kgl. hoffotograf Peter Elfelt. Selskabet drev både biografvirksomhed, filmudlejning og -produktion. ‘Svømmeren’ er en af selskabets relativt få korte komedier, hvis hovedproduktion bestod af længere spillefilm.

Se også