Har jeg Ret til at tage mit eget Liv?

Holger-Madsen, 1920, 100 min
Familiefaren Poul Berg fristes af et tvivlsomt investeringstilbud og forgælder sig så dybt, at han i afmagt tager livet af sig selv. Hans enke Ketty kæmper for at holde familien oven vande, betale sin mands gæld og opdrage de tre børn. De efterladtes skæbner er dybt prægede af selvmordet, som i sidste ende kommer til at have kostet mere end ét menneskeliv.

Se også