Grev Dahlborgs Hemmelighed

Eduard Schnedler-Sørensen, 1914, 15 min
UKOMPLET | Optagelserne her var en del af Valdemar Psilanders live-optræden i Royal Orfeum i Budapest i februar og marts 1914. Psilander finansierede selv showet, som var en blanding af film og teater under titlen ’Grev Dahlborgs Hemmelighed’. Filmoptagelserne, der desværre ikke er bevaret i deres helhed, indledte forestillingen, hvorefter Psilander selv kom ridende ind på scenen og fortsatte handlingen.

Det er svært at kortlægge et logisk hændelsesforløb på baggrund af det bevarede fragment, der ikke indeholder nogen mellemtekster, men i en udateret opfølgende reportage i Verden og Vi kan man læse følgende: ”Psilander optræder til Hest som kæk Jockey i stramtsluttende Ride-Permissioner og som pelsindhyllet Chauffør bærende paa sine Arme en let besvimet Skønhed, en vis Baronesse, hvis Gunst han energisk stræber efter at opnaa, og for hvis Skyld han, skønt Adelsmand, forklæder sig baade som Staldkarl og Chauffør.”